Konsolidacja

Konsolidacja jest to nic innego jak połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej oraz terminów i innych warunków spłaty.

Jeżeli masz kilka kredytów i opłacanie każdego z osobna jest dla Ciebie kłopotliwe, możesz opłacać swoje zobowiązania jednocześnie jedną opłatą. Dodatkowym plusem konsolidacji jest to, że z reguły kwota skonsolidowanych kredytów jest mniejsza niż suma tych samych kredytów spłacanych z osobna.