Tag: #konsolidacja#kredyty#ozimska

slide

Konsolidacja

Konsolidacja jest to nic innego jak połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek (kredytów) w jedną, przy jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej oraz terminów i innych warunków spłaty. Jeżeli masz kilka kredytów i opłacanie każdego z osobna jest dla Ciebie kłopotliwe, możesz opłacać swoje zobowiązania jednocześnie jedną opłatą. Dodatkowym plusem konsolidacji […]