Pożyczka

Istotą kredytu i pożyczki jest zaciągnięcie długu. Stąd wynika częste zamienne stosowanie tych pojęć. Istnieje jednak między nimi kilka ważnych różnic, o których warto wspomnieć.

Polish money in lifebuoy with clipping path

Różnice między kredytem a pożyczką

  Kredyt Pożyczka
Kto może udzielić? Wyłącznie bank Instytucja lub osoba fizyczna o ile dysponuje odpowiednimi środkami
Przeznaczenie Ściśle określone w umowie Dowolne
Regulacje prawne Prawo Bankowe Kodeks Cywilny
Rodzaj umowy W formie pisemnej z wymienionym terminem zwrotu i kosztami Umowa może mieć dowolną formę, jednak ze względów dowodowych w przypadku kwoty powyżej 500 zł powinno się zawrzeć umowę pisemną.
Cena / koszty Pobierana jest opłata w postaci prowizji i odsetek określonych w umowie Może być nieodpłatna